• Quả ngon - ăn là phải ngon
  • Hotline:
filter
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ nhập khẩu
Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
Lựu đỏ Ai Cập khá to, trọng lượng trung bình 500gram/trái
Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
Lựu Đỏ Ai Cập
Vỏ dày, màu đỏ hồng đẹp mắt
Lựu đỏ vỏ dày, hạt nhỏ, mọng nước
Lựu Đỏ nhập khẩu
Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
Lựu đỏ Ai Cập khá to, trọng lượng trung bình 500gram/trái
Lựu vỏ dày, màu đỏ hồng đẹp mắt. Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ Ai Cập
Trọng lượng trái từ 500-900gram/trái.
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ nhập khẩu
Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
Lựu đỏ Ai Cập khá to, trọng lượng trung bình 500gram/trái
Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
Lựu Đỏ Ai Cập
Vỏ dày, màu đỏ hồng đẹp mắt
Lựu đỏ vỏ dày, hạt nhỏ, mọng nước
Lựu Đỏ nhập khẩu
Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
Lựu đỏ Ai Cập khá to, trọng lượng trung bình 500gram/trái
Lựu vỏ dày, màu đỏ hồng đẹp mắt. Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ Ai Cập
Lựu Đỏ Ai Cập
Trọng lượng trái từ 500-900gram/trái.

Lựu Đỏ Ai Cập

260.000 ₫(-11.000 ₫)

249.000 ₫

Đặc điểm chính
  • Lựu đỏ Ai Cập khá to, trọng lượng trung bình 500gram/trái
  • Vỏ dày, màu đỏ hồng đẹp mắt
  • Hạt lựu đều, bóng, đỏ au và mọng nước
  • Vị ngọt thanh, tươi mát cùng hương thơm đặc trưng
Số lượng
Chia sẻ

Lựu Đỏ Ai Cập có đặc điểm nổi bật là trái khá to tròn vỏ ngoài màu đỏ hồng đẹp mắt cùng mùi thơm đặc trưng với các hạt nhỏ mọng nước