• Quả ngon - ăn là phải ngon
  • Hotline:
filter
Ruột mềm dẻo, ướt mật bên trong
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Vị ngọt đậm, dẻo thơm, cực kỳ hấp dẫn
Hồng dẻo 1 nắng
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng được sấy 100% bằng ánh nắng mặt trời và khô tự nhiên
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc vỏ hơi săn, màu vàng cam óng ả
Hồng dẻo 1 nắng có vỏ màu vàng cam
vỏ hơi săn, màu vàng cam óng ả
vỏ hơi săn, màu vàng cam óng ả
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Ruột mềm dẻo, ướt mật bên trong
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Vị ngọt đậm, dẻo thơm, cực kỳ hấp dẫn
Hồng dẻo 1 nắng
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng được sấy 100% bằng ánh nắng mặt trời và khô tự nhiên
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc vỏ hơi săn, màu vàng cam óng ả
Hồng dẻo 1 nắng có vỏ màu vàng cam
vỏ hơi săn, màu vàng cam óng ả
vỏ hơi săn, màu vàng cam óng ả
Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc

Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc

255.000 ₫(-16.000 ₫)

239.000 ₫

Đặc điểm chính
  • Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc vỏ hơi săn, màu vàng cam óng ả
  • Khi ăn vỏ ngoài có vị sần sật, dai dai 
  • Ruột thì mềm dẻo, ướt mật bên trong
  • Vị ngọt đậm, dẻo thơm, cực kỳ hấp dẫn
  • Giữ nguyên được hương vị tự nhiên của hồng tươi
Số lượng
Chia sẻ

Hồng dẻo 1 nắng Hàn Quốc được sấy 100 bằng ánh nắng mặt trời và khô tự nhiên với vỏ ngoài dai dai mềm dẻo và ướt mật bên trong cực hấp dẫn