• Quả ngon - ăn là phải ngon
  • Hotline:
filter
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Chôm chôm nhãn có trái hình cầu, vỏ mỏng dễ bóc
Thịt cùi dày, màu trắng sữa, vị ngọt đậm và rất thơm
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Chôm chôm nhãn Thái Lan khi chín có màu đỏ hồng, chóp râu màu xanh
khi chín có màu đỏ hồng, chóp râu màu xanh
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Hột không sát, tróc hạt, cực dễ ăn
Thịt cùi dày, màu trắng sữa, vị ngọt đậm và rất thơm
chôm chôm nhãn trái hình cầu khi chín có màu đỏ hồng
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Chôm chôm nhãn có trái hình cầu, vỏ mỏng dễ bóc
Thịt cùi dày, màu trắng sữa, vị ngọt đậm và rất thơm
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Chôm chôm nhãn Thái Lan khi chín có màu đỏ hồng, chóp râu màu xanh
khi chín có màu đỏ hồng, chóp râu màu xanh
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Hột không sát, tróc hạt, cực dễ ăn
Thịt cùi dày, màu trắng sữa, vị ngọt đậm và rất thơm
chôm chôm nhãn trái hình cầu khi chín có màu đỏ hồng
Chôm chôm nhãn Thái Lan
Chôm chôm nhãn Thái Lan

Chôm chôm nhãn Thái Lan

75.000 ₫(-16.000 ₫)

59.000 ₫

Đặc điểm chính
  • Chôm chôm nhãn Thái Lan có trái hình cầu, lông ngắn
  • Vỏ mỏng, dễ bóc, khi chín có màu đỏ hồng, chóp râu màu xanh
  • Có vết “ráp” trên vỏ, râu thưa và hơi ngắn (so với chôm chôm khác)
  • Thịt cùi dày, màu trắng sữa, vị ngọt đậm và rất thơm
  • Hột không sát, tróc hạt, cực dễ ăn
  • Mùa vụ từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch
Số lượng
Chia sẻ

Chôm chôm nhãn Thái Lan hình cầu lông ngắn là loại trái cây mọng nước nổi tiếng với vị ngọt thơm cùi dày màu trắng sữa và rất tróc hạt